گزارش باکس آفیس ۲ تا ۴ مهر: تاخت و تاز «هفت دلاور» و رکورد شکنی مجدد «جوخه انتحار»