حماس اختلافات عربستان با قطر را علنی کرد.

عربستان سعودی برای ادامۀ ارتباط با حماس، از این جنبش خواسته است که به ارتباط خود با قطر پایان دهد….