رهبر معظم انقلاب: هدف اصلی دشمن در شرایط کنونی اخلال اقتصاد کشور است