فاجعه در خوزستان؛ «هورالعظیم» دارد جان می دهد

به گزارش ایران خبر، رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور مرگ و میر هزاران ماهی در تالاب هورالعظیم را یک وضعیت غیرعادی در این تالاب دانست و گفت: کاهش کیفیت آب تالاب تنها عاملی است که باعث مرگ و میر گسترده در تالاب می شود. جاسم مرمضی درباره مرگ و میر هزاران ماهی در تالاب […]