اتحادیه اروپا نگران استفاده داعش از تسلیحات شیمیایی است

هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه نگران استفاده داعش از تسلیحات شیمیایی در حملات تروریستی در اروپا است.