کاخ سفید: اقدامات روسیه در سوریه به افراطی‌گری دامن می‌زند