عربستان حقوق نمایندگان مجلس و وزرا را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد

عربستان اعلام کرد بر اساس فرمان پادشاهی حقوق و پاداش نمایندگان مجلس شورا و وزرای این کشور را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد.