صدها کارگر پاکستانی بدون دریافت دستمزد عربستان را ترک می‌کنند

عدم پرداخت معوقه‌های کارگران خارجی در عربستان موجب ترک این کشور از سوی کارگران شاغل به ویژه اتباع پاکستانی شده است.