«انصارالله» و «الازهر» ترور نویسنده اردنی را محکوم کردند

جنبش «انصارالله» یمن و «الازهر» مصر در بیانیه‎ای جداگانه، ترور «ناهض حتر» نویسنده اردنی در مرکز شهر امان را محکوم کردند.