«انصارالله» و «الازهر» ترور نویسنده اردنی را محکوم کردند