اتفاق تاسف آور در اردوی تیم‌ملی فوتسال(عکس)

پیراهن های اعضای تیم ملی دچار پارگی است.