چرا داعش اصرار دارد با کودکان گروگان‌هایش را بکشد؟

یکی از عناصر بریتانیایی داعش در مصاحبه‌ای با یک روزنامۀ انگلیسی دلیل اصرار داین گروه تروریستی بر استفاده از کودکان را برای انجام اعدام‌های خود توضیح داد….