چرا داعش اصرار دارد با کودکان گروگان‌هایش را بکشد؟