تظاهرات ضد دولتی اردنی‌ها در اعتراض به ترور ناهض حتر

صدها تن از مردم اردن در اعتراض به ترور ناهض حتر خواهان استعفای دولت این کشور شده‌اند.