آمریکا به تعهداتش پایبند بوده و ایران نباید شکایت کند

وزیر انرژی آمریکا گفت: دلیلی وجود ندارد که تهران شکایت کند واشنگتن اقدامات کافی را در خصوص لغو تحریم های اعمال شده ضد این کشور انجام نداده است.۲۱:۲۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر