۴تیم صعودکننده به جام‌جهانی نوجوانان(عکس)

۴ تیم صعود کننده به جام جهانی نوجوانان معرفی شدند.