گلکسی نوت ۷ پیش از فراخوان سامسونگ، با افزایش ۲۵ درصدی فروش در قیاس با نوت ۵ مواجه بود