واشنگتن: ما همچنان به راه‌حل دیپلماتیک در سوریه متعهد هستیم