ارتش سوریه امریکا را مجبور به تشکیل نشست اضطراری کرد