کوهنوردان گلستانی همچنان مفقود/ جستجوها بی نیتجه بوده است

جستجو با بالگرد برای یافتن دو کوهنورد گلستانی تاکنون نتیجه نداشته است. عصر جمعه تاکنون از محمد طاهرخانی و مانی کردی که به ارتفاعات جنگلی توسکستان گرگان رفته بودند، خبری نیست.۲۲:۱۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر