واکنش دولت کانادا به آزادی هودفر

دولت کانادا: این کشور در بالاترین سطح پیگیر این پرونده بود.