مارتین کیون:/ بعد از هانری، بازیکنی مثل سانچز نداشتیم

مارتین کیون، مدافع با سابقه و سابق آرسنال اذعان داشت که بعد از جدایی تیری هانری از آرسنال، بازیکنی با کیفیت الکسیس سانچز در این تیم بازی نکرده است.​​​​​​​