سوریه در صف مقدم مبارزه با تروریسم/آمریکایی‌ها به دروغ شعار مبارزه با تروریسم سر می‌دهند