نشست فوق‌العاده شورای امنیت درباره اوضاع حلب

به درخواست سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلیس شورای امنیت درباره وضعیت شهر حلب نشست فوق‌العاده برگزار می‌کند اما هیچ گاه به درخواست مظلومیت مردم حلب وجلوگیری از اعمال وحشیانه تروریست های داعش در سوریه، شورای به ظاهر تامین امنیت جهانی تشکیل جلسه نداد.۲۲:۳۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر