گشایش نمایشگاه فرش و دست بافته های ایرانی

در این نمایشگاه که در موزه فرش و تا نهم مهر برپاست، دست بافته های ۲۵ استان به نمایش گذاشته شده است.۲۲:۳۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر