گزارش زومیت از دومین روز نمایشگاه تلکام؛ نمایشگاه اپراتور محور

دومین روز نمایشگاه تلکام کمی شلوغ‌تر و پرهیاهوتر به پایان رسید.