حریق در مرکز درمانی کرمان به خیر گذشت

مرکز درمانی جوادالائمه کرمان عصر امروز دچار حریق شد.۲۲:۳۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر