فروش اولیه گلکسی نوت ۷ در مقایسه با گلکسی نوت ۵، ۲۵ درصد بیشتر بوده است