مناظره مهم کلینتون و ترامپ برگزار می‌شود

کلینتون و ترامپ دو رقیب انتخاباتی آمریکا بامداد سه شنبه به وقت تهران با یکدیگر مناظره می‌کنند.