اسد مشروعیت خود را از مردم سوریه می‏‌گیرد نه دولت آمریکا