معشوقۀ کلینتون و دشمن ترامپ مناظره را داغ می‌کنند

چند هفته مانده تا رقابت سرنوشت ساز برای اشغال کرسی ریاست در کاخ سفید، بامداد فردا اولین مناظره از سه مناظره ای که قبل از انتخابات برگزار خواهد شد، انجام می شود….