برنامه ششم کاملا مطابق با اقتصاد مقاومتی است

معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد، برنامه ششم توسعه برنامه کاملا مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.