کروس: رونالدو نمی‌تواند در همه دیدارها ثابت بازی کند