فرار ۸ داعشی از حویجه عراق با ۶۰۰ میلیون دینار

دیوان زکات داعش در شهر حویجه عراق شاهد اختلاس هشت داعشی بود.