درباره حضور احمدی نژاد در انتخابات اظهارنظر نمی‌کنیم

به گزارش ایران خبر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری، آخرین مواضع این وزارتخانه درباره مسائل مختلف را برای خبرنگاران تشریح کرد. «مارک تونر» در این نشست خبری برای خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا، ابتدا در بحث از سوریه، از آتش‌بس مورد توافق این کشور و روسیه سخن گفت؛ آتش بسی که البته ناکام […]