اتفاقی بودن بمباران مواضع ارتش سوریه توسط آمریکایی ها پذیرفتنی نیست

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه، هیچ راهی جز تسهیل گفتگوهای سوری سوری در ارتباط با آینده سوریه وجود ندارد گفت: برخی قدرت ها از مسائل انسانی سوریه برای اهداف سیاسی خود استفاده می کنند.