سخنگوی کمیته مقاومت فلسطین: در ساخت موشک از مشورت ایران و حزب الله بهره برده ایم