عربستان می‌خواهد یمن تابعی از سیاست‌های ریاض باشد/ از آتش‌بس در سوریه استقبال می‌کنیم ولی آتش‌بس واقعی

معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه بر حل سیاسی بحران‌های سوریه و یمن تأکید کرد و گفت که عربستان به دنبال اعاده وضعیت سابق است و می‌خواهد یمن تابعی از سیاست‌های ریاض باشد.