آمریکا: درباره شرکت احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اظهارنظر نمی‌کنیم