۱٫۲ میلیون مورد خشونت و جنایت در سال ۲۰۱۵ در آمریکا رخ داده است

گزارش جدید پلیس فدرال آمریکا از افزایش میزان جنایت و قتل در این کشور حکایت دارد.