یک گام تا اپراتور مجازی کودک و نوجوان

ارائه دهنده‌ی سیم‌کارت کودک و نوجوانِ یکی از اپراتورها، اپراتور مجازی موبایل کودک و نوجوان راه اندازی می‌کند.