مقام فلسطینی: بهره گیری از کمک ایران و حزب الله در ساخت یک موشک

یک مقام فلسطینی اعلام کرد ایران و حزب الله در ساخت یک موشک دوربرد به فلسطین کمک کرده اند.