صالحی: مذاکره با مسوولان روس،آمریکا و یوکیا آمانو مثبت بود