دستگاه قضایی ایران مترقی، مدرن و منطبق با قوانین اسلامی است

رئیس قوه قضاییه در دیدار دادستان کل مالزی، با تأکید بر آمادگی ایران در گسترش روابط حقوقی و قضایی با آن کشور و سایر کشورهای اسلامی، خواستار تشکیل کمیسیون مشترک به منظور افزایش تعامل قضایی و حقوقی میان دو کشور شد.