یکی از موانع بهبود رابطه ایران و کانادا برداشته شد

به گزارش ایران حبر، جاستین ترودو در بیانیه خود آورده است که دولت کانادا در بالاترین سطح پیگیر این پرونده بود.    کانادا ضمن تشکر از مقامات ایرانی که در این پرونده همکاری کردند از این پرونده به عنوان یکی از موانع بهبود رواط بین اتاوا و تهران یاد کرد.   دولت کانادا در سال […]