الیور استون: آمریکایی ها باید بین یک دروغگو و یک دیوانه یکی را انتخاب کنند

کارگردان آمریکایی در مصاحبه ای اعلام کرد رای دهندگان آمریکایی در برابر انتخاب بین کلینتون «دروغگو» و ترامپ «دیوانه» قرار گرفته اند.