جان کری از دیپلماسی با روسیه بر سر سوریه دفاع کرد

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به منتقدانش از دیپلماسی با روسیه برای پایان دادن به جنگ در سوریه دفاع کرد.