۶ برد و ۴ باخت نتیجه نخستین روز اسکواش بازان جوان ایران در رقابت های آسیایی مالزی

اسکواش بازان جوان ایران روز سه شنبه در نخستین روز از بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی انفرادی اسکواش زیر ۱۹ سال آسیا در مالزی موفق به کسب ۶ پیروزی شدند.