شهرداری تهران: مسئول اجرای احکام منطقه ۵ به علت پلمپ مدرسه برکنار شد (+عکس)