آزادی زن کانادایی بازداشتی در تهران با میانجیگری سلطان قابوس (+عکس)

او با میانجیگیری سلطان قابوس پادشاه عمان آزاد و به وسیله یک فروندهواپیمای نیروی هوایی سلطانی عمان از تهران به مسقط منتقل و تحویل سفیر غیرمقیم کانادا شد.